Toimitus. (2023). Kasvatus 2023 Vol 54 No 3 The Finnish Journal of Education . Kasvatus, 54(3), 302–304. https://doi.org/10.33348/kvt.131367