Kauppi, Veli-Mikko. (2021) 2022. ”Älykkään Toiminnan Kontekstit – deweyläinen näkökulma Kasvatuksen Dekontekstualisaatioon”. Kasvatus 52 (4):388–400. https://doi.org/10.33348/kvt.112372.