Salin, Kasper, Mikko Huhtiniemi, ja Timo Jaakkola. 2022. ”Liikuntaa opettavien opettajien ja kouluterveydenhoitajien yhteistyö oppilaiden toimintakyvyn edistämisessä ja Move!-järjestelmän hyödyntämisessä”. Kasvatus 53 (4):364-74. https://doi.org/10.33348/kvt.122510.