Varjo, J. (2021) ”Oppivelvollisuus 100 vuotta”, Kasvatus, 52(1), ss. 3–6. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatus/article/view/107957 (Viitattu: 3elokuuta2021).