Fornaciari, A. (2021) ”Luokanopettajien kenttäkokemus ja opettajuuden ideaalit eivät kohtaa”, Kasvatus, 52(1), ss. 122–125. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatus/article/view/107974 (Viitattu: 31maaliskuuta2023).