Lindén, J. (2021) ”Yhteisöllinen opetuksen kehittäminen yliopistossa – uhka, mahdollisuus vai välttämättömyys?”, Kasvatus, 52(2), ss. 249–251. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatus/article/view/111449 (Viitattu: 15huhtikuuta2024).