Kauppi, V.-M. (2022) ”Älykkään toiminnan kontekstit – deweyläinen näkökulma kasvatuksen dekontekstualisaatioon”, Kasvatus, 52(4), ss. 388–400. doi: 10.33348/kvt.112372.