Heikkinen, H. L. (2021) ”Miksi (ei) APA?”, Kasvatus, 52(4), ss. 461–462. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatus/article/view/112382 (Viitattu: 20tammikuuta2022).