Hirsto, L. (2022) ”Oppimisympäristöt tutkimuksen kohteena koulussa: Miten muuttuva maailma ja yhteiskunta on mukana?”, Kasvatus, 53(2), ss. 200–202. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatus/article/view/115927 (Viitattu: 13heinäkuuta2024).