Toimitus (2022) ”Kasvatuksen refereet 2020-2021”, Kasvatus, 53(3), s. 330. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatus/article/view/120224 (Viitattu: 1lokakuuta2022).