Salin, K., Huhtiniemi, M. ja Jaakkola, T. (2022) ”Liikuntaa opettavien opettajien ja kouluterveydenhoitajien yhteistyö oppilaiden toimintakyvyn edistämisessä ja Move!-järjestelmän hyödyntämisessä”, Kasvatus, 53(4), ss. 364–374. doi: 10.33348/kvt.122510.