Heikkinen, H. L. T. (2022) ”Koronakriisi? Ei, tämä on ihmisyyden kriisi”, Kasvatus, 53(5), ss. 553–554. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatus/article/view/125528 (Viitattu: 19huhtikuuta2024).