Lakkala, K. ja Rajala, A. (2023) ”Utopiapedagogiikan avulla opitaan, miten asiat voisivat olla”, Kasvatus, 54(3), ss. 288–292. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatus/article/view/131362 (Viitattu: 18kesäkuuta2024).