Kasvatus ja Miettinen, R. (2023) ”Reijo Miettinen, emeritusprofessori Helsingin yliopistosta”, Kasvatus, 54(3), ss. 293–296. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatus/article/view/131363 (Viitattu: 23heinäkuuta2024).