Toimitus (2023) ”Kasvatus 2023 Vol 54 No 3 The Finnish Journal of Education ”, Kasvatus, 54(3), ss. 302–304. doi: 10.33348/kvt.131367.