Kauppi, V.-M. ”Älykkään Toiminnan Kontekstit – deweyläinen näkökulma Kasvatuksen Dekontekstualisaatioon”. 2021. Kasvatus, vsk. 52, nro 4, kesäkuuta 2022, ss. 388–400, doi:10.33348/kvt.112372.