Toimitus. ”Kasvatuksen Refereet 2020-2021”. Kasvatus, vsk. 53, nro 3, kesäkuuta 2022, s. 330, https://journal.fi/kasvatus/article/view/120224.