Toimitus. ”Kasvatus 2022 Vol 53 No 5 The Finnish Journal of Education”. Kasvatus, vsk. 53, nro 5, joulukuuta 2022, ss. 558-60, doi:10.33348/kvt.125530.