Toimitus. ”Kasvatus 2023 Vol 54 No 3 The Finnish Journal of Education ”. Kasvatus, vsk. 54, nro 3, kesäkuuta 2023, ss. 302-4, doi:10.33348/kvt.131367.