Salin, Kasper, Mikko Huhtiniemi, ja Timo Jaakkola. ”Liikuntaa opettavien opettajien ja kouluterveydenhoitajien yhteistyö oppilaiden toimintakyvyn edistämisessä ja Move!-järjestelmän hyödyntämisessä”. Kasvatus 53, no. 4 (lokakuuta 25, 2022): 364–374. Viitattu helmikuuta 27, 2024. https://journal.fi/kasvatus/article/view/122510.