1.
Kauppi V-M. Älykkään toiminnan kontekstit – deweyläinen näkökulma kasvatuksen dekontekstualisaatioon. kvt [Internet]. 28. kesäkuuta 2022 [viitattu 4. helmikuuta 2023];52(4):388–400. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatus/article/view/112372