1.
Toimitus. Kasvatuksen refereet 2020-2021. kvt [Internet]. 20. kesäkuuta 2022 [viitattu 1. lokakuuta 2022];53(3):330. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatus/article/view/120224