1.
Salin K, Huhtiniemi M, Jaakkola T. Liikuntaa opettavien opettajien ja kouluterveydenhoitajien yhteistyö oppilaiden toimintakyvyn edistämisessä ja Move!-järjestelmän hyödyntämisessä. kvt [Internet]. 25. lokakuuta 2022 [viitattu 27. helmikuuta 2024];53(4):364-7. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatus/article/view/122510