Oppilaiden yksilöllistä kehittymistä tukevat ja estävät käytänteet yhdessä pääkaupunkiseudun yläkoulussa

Kirjoittajat

  • Tiina Luoma Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Bernstein, kouluetnografia, koulujen eriytyminen, pedagogiset oikeudet, yksilöllinen kehittyminen

Abstrakti

Vaikka Suomen suurimmissa kaupungeissa koulut ovat alkaneet eriytyä, aiheeseen liittyvää koulu- ja luokkahuonetason tutkimusta on tehty vain vähän. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten yleisopetuksen rinnalla painotettua opetusta tarjoavan koulun käytänteet tukevat tai estävät oppilaiden oikeutta yksilölliseen kehittymiseen, joka on yksi sosiologi Basil Bernsteinin kolmesta pedagogisesta oikeudesta. Etnografinen aineisto on tuotettu yläkoulussa, joka sijaitsee pääkaupunkiseudulla matalan sosioekonomisen tason alueella. Aineisto muodostuu 40 kenttäpäivän havainnointimuistiinpanoista sekä 24 oppilaan ja 14 koulun aikuisen haastatteluista. Aineiston perusteella oppilaiden ja aikuisten väliset avoimet vuorovaikutussuhteet sekä reflektoinnin mahdollistava opetus tukevat oppilaiden yksilöllistä kehittymistä. Aineiston mukaan painotetun opetuksen ja yleisopetuksen oppilaista puhutaan, heitä puhutellaan ja heidän käytöstään kontrolloidaan eri tavoin. Haastatellut kertovat myös vähemmistötaustaisia oppilaita syrjivistä käytänteistä. Tällaisten erojen tiedostaminen on tärkeää, kun puhutaan oppilaiden mahdollisuuksista oppimiseen, itseluottamuksen vahvistamiseen ja yksilölliseen kehittymiseen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-11-22

Viittaaminen

Luoma, T. (2021). Oppilaiden yksilöllistä kehittymistä tukevat ja estävät käytänteet yhdessä pääkaupunkiseudun yläkoulussa. Kasvatus & Aika, 15(3–4), 245–262. https://doi.org/10.33350/ka.105327