Onko ekososiaalinen kasvatusteoretisointi riittävän ekofeminististä?

Vastine vastineisiin

Kirjoittajat

  • Aleksi Paavilainen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

ekososiaalinen kasvatus, ekofeminismi, kapitalismi, itsekasvatus, sukupuoli, varhaiskasvatus

Abstrakti

Kirjoitus on vastine artikkelini ”Sosialisaatio ja varhaiskasvatus kapitaloseenin aikakaudella – Ekososiaalisen kasvatusteorian ekofeministinen kritiikki” (Paavilainen 2022) saamiin vastineisiin (Pulkki, Foster & Keto 2022; Saari, Kallio & Varpanen 2022). Vastaan kritiikkeihin liittyen artikkelini ekososiaalisen kasvatusteorian rajaukseen, lähestymiseni ihmiskeskeisyyteen sekä antamiini kuviin itsekasvatuksesta ja leikistä. Summaan (eko)feminististen teoretisointien voivan tarjota vielä enemmän virikettä kasvatusta ja ympäristökysymyksiä käsittelevään tutkimukseen kuin mitä ekososiaalisen kasvatuksen tutkimusartikkeleista saa irti.

Osasto
Vastineet

Julkaistu

2022-12-21

Viittaaminen

Paavilainen, A. (2022). Onko ekososiaalinen kasvatusteoretisointi riittävän ekofeminististä? : Vastine vastineisiin. Kasvatus & Aika, 16(4), 132–142. https://doi.org/10.33350/ka.125166