Lasten sensitiivisten kokemusten tutkimisen metodologiset valinnat – Esimerkkinä vanhempien välisen eron jälkeisen vainon tutkimusprosessi

  • Anna Nikupeteri Lapin yliopisto
  • Merja Laitinen

Abstrakti

Tarkastelemme artikkelissa lasten tiedon tuottamiseen liittyviä metodologisia kysymyksiä moraalisesti, juridisesti ja sosiaalisesti monisäikeisen sensitiivisen ilmiön tutkimisessa. Tarkastelussa keskitymme lasten kokemusten ja tutkimuksellisen tiedon tavoittamisen mahdollisuuksiin, kun tutkimuskontekstina on vanhempien eron jälkeinen vaino. Kysymme, millaisin tutkimuksellisin ratkaisuin voidaan luoda tilaa lasten tiedolle sensitiivisessä tutkimusaiheessa.
Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 1, 2017
Viittaaminen
Nikupeteri, A., & Laitinen, M. (2017). Lasten sensitiivisten kokemusten tutkimisen metodologiset valinnat – Esimerkkinä vanhempien välisen eron jälkeisen vainon tutkimusprosessi. Kasvatus & Aika, 11(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68702