Opettajan asiantuntijuus muutoksessa – asiantuntijuus ja sen jakamisen diskurssit digitaalisessa oppimisympäristössä

  • Jenni Huhtasalo Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Avainsanat: asiantuntijuus, jaettu asiantuntijuus, opetusteknologia, diskurssianalyysi

Abstrakti

Asiantuntijuus ja asiantuntijatyö on perinteisesti liitetty spesifeihin ammattialoihin ja professionaalisuuteen. Teknologian lisääntyvä käyttö asiantuntijatyössä kuitenkin muuttaa asiantuntijuuden ilmenemistä ja sen rajoja. Tässä artikkelissa tarkastelen yliopisto-opettajien ja opiskelijoiden haastattelupuheesta sitä, miten asiantuntijuutta tuotetaan erilaisten puhetapojen avulla ja miten asiantuntijuutta jaetaan, kun sosiaalityöntekijäopiskelijoiden kandidaatintyön ohjaus tapahtuu verkon välityksellä. Asiantuntijuuden käsitteen jaoin kolmeen eri osa-alueeseen: teknologiseen, sisällölliseen sekä tieteelliseen asiantuntijuuteen. Analysoin aineistoa sisällön analyysin ja diskurssianalyyttisen otteen avulla. Kolmella tutkimallani asiantuntijuuden osa-alueella esiintyi opettajien ja opiskelijoiden puheessa neljä erilaista puhetapaa, joilla asiantuntijuutta tuotettiin ja jaettiin. Puhetavat nimesin 1) ikädiskurssiksi 2) opettajuusdiskurssiksi 3) työkokemusdiskurssiksi ja 4) kokemattomuusdiskurssiksi. Tutkimukseni osoitti, että näiden diskurssien kautta jaettiin opettajien ja opiskelijoiden kesken teknologista ja sisällöllistä asiantuntijuutta. Tieteellinen asiantuntijuus jäi puhetavoissa jakamattomaksi vain opettajille kuuluvaksi asiantuntijuuden osa-alueeksi.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 18, 2019
Viittaaminen
Huhtasalo, J. (2019). Opettajan asiantuntijuus muutoksessa – asiantuntijuus ja sen jakamisen diskurssit digitaalisessa oppimisympäristössä. Kasvatus & Aika, 13(4), 45–64. https://doi.org/10.33350/ka.79620