Suomalaisen varhaiskasvatuksen työ- ja toimintatavat opetussuunnitelmissa

Kirjoittajat

  • Jarmo Kinos Turun yliopisto
  • Leif Rosqvist Turun yliopisto
  • Hanna Alho-Kivi Turun yliopisto
  • Riitta Korhonen Turun yliopisto

Avainsanat:

Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen pedagogiikka, työ- ja toimintatavat, työtavat, opetussuunnitelma

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan suomalaisen varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmissa ja ohjausdokumenteissa esiintyneitä työ- ja toimintatapoja päivähoitolain (36/1973) voimaantulosta varhaiskasvatuslain (540/2018) voimaantuloon. Tutkimuskysymyksenä on, miten lastentarhametodiikasta on edetty tämän päivän varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan. Artikkelissa pyritään käsitteen käytön yksityiskohtaiseen kuvaukseen sisällönanalyysia käyttäen. Artikkelin aineiston muodostavat varsinaiset opetussuunnitelmat ja niihin verrattavat ohjausasiakirjat. Johtopäätöksenä työtapojen kuvauksissa voi erottaa kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa 1970-luvun alusta 1990-luvulle työtavat heijastivat lapsikeskeistä fröbeliläisyyttä, ja tästä eteenpäin lapsilähtöisyyttä. Fröbeliläiset työtavat ovat osin säilyttäneet asemansa myös lapsilähtöisissä kuvauksissa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-06-24

Viittaaminen

Kinos, J., Rosqvist, L., Alho-Kivi, H., & Korhonen, R. (2021). Suomalaisen varhaiskasvatuksen työ- ja toimintatavat opetussuunnitelmissa. Kasvatus & Aika, 15(2), 22–42. https://doi.org/10.33350/ka.99664