[1]
Hosio, M. 2022. Välittävä kasvatus ja opetus peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kokemana: Lectio praecursoria. Kasvatus & Aika. 16, 2 (kesä 2022), 124–129. DOI:https://doi.org/10.33350/ka.115234.