[1]
Paavilainen, A. 2022. Onko ekososiaalinen kasvatusteoretisointi riittävän ekofeminististä? : Vastine vastineisiin. Kasvatus & Aika. 16, 4 (joulu 2022), 132–142. DOI:https://doi.org/10.33350/ka.125166.