[1]
Harni, E. ja Saari, A. 2016. Elämän politiikka J. A Hollon ajattelussa. Kasvatus & Aika. 10, 2 (kesä 2016).