[1]
Karjalainen, S. ja Puroila, A.-M. 2017. Ilon koodi: dialogisesti ja kulttuurisesti rakentuvat lasten ilon hetket päiväkotiarjessa. Kasvatus & Aika. 11, 3 (syys 2017).