[1]
Hakoköngäs, E., Sakki, I., Pirttilä-Backman, A.-M., Kello, K. ja Salapuro, H.-M. 2019. Arkaluontoiset ja marginalisoidut aiheet Suomen historian opetuksessa. Kasvatus & Aika. 13, 2 (kesä 2019), 36–52. DOI:https://doi.org/10.33350/ka.69060.