(1)
Keto, S.; Foster, R.; Pulkki, J.; Salonen, A. O.; Värri, V.-M. Ekososiaalinen kasvatus: Viisi teesiä ratkaisuehdotuksena antroposeenin ajan haasteeseen. ka 2022, 16, 49–69.