(1)
Ylirisku, H. Tiheikön Kanssa: Yhteisen Ajattelun Tunnustelua. ka 2022, 16, 163–171.