(1)
Kauppi, V.-M. Kontekstuaalinen, sosiaalinen ja oppiva äly – John Deweyn älyn teorian rekonstruktio: Lectio praecursoria. ka 2022, 16, 171–175.