(1)
Pulkki, J. M.; Takkinen, P. Ekososiaalinen Kysymys: Ekososiaalisen Kasvatusajattelun Teoreettisia lähtökohtia. ka 2022, 16, 62–79.