(1)
Paavilainen, A. Onko Ekososiaalinen Kasvatusteoretisointi riittävän ekofeminististä? : Vastine Vastineisiin. ka 2022, 16, 132–142.