(1)
Pettersson, H.; Huhtala, H.-M. Aikalaiset Ajatuksia Vaihtamassa. ka 2022, 16, 2–4.