(1)
Moilanen, A.; Moilanen, P. Ekososialisaatio ja ekoindividuaatio sivistysideaaleina: Ekososiaalisen kasvatuksen teorian kritiikkiä. ka 2023, 17, 50–63.