(1)
Salomaa, S. Kohti tietoisempaa ja tavoitteellisempaa mediakasvatusta: Mediakasvatus osana varhaiskasvatuksen opettajien työtä ja koulutusta. ka 2024, 18, 50–56.