(1)
Kuismin, A. Kiertokoulun Ja Kansakoulun välissä – Jacob Ahlsmanin Kutsumus Ja Kriisi. ka 2014, 8.