(1)
Huhtala, S.; Tähtinen, J. Eteläpohjalaisten Nuorten Naisten Jatkokoulutukseen liittämiä Haaveita, Toteutumaa Ja Merkityksiä 1920–1940-Luvuilla. ka 2014, 8.