(1)
Harni, E.; Saari, A. Elämän politiikka J. A Hollon ajattelussa. ka 2016, 10.