(1)
Aarnio-Linnanvuori, E. Ympäristöaiheiden tieteidenvälisyys yleissivistävän opetuksen haasteena aineenopettajien näkökulmasta. ka 2016, 10.