(1)
Rautiainen, M. Matkoja Opettajankoulutuksen Historiaan – Kasvatuksen Historian päivät Jyväskylässä 10.–11.6.2013. ka 2013, 7.