(1)
Kentz, M.-B.; Sintonen, S.; Lipponen, L. Vertaisoppiminen Digitaalisessa toimintaympäristössä. Tapaustutkimus Kahden Viisivuotiaan Minecraft-Luomisesta. ka 2017, 11.