(1)
Karjalainen, S.; Puroila, A.-M. Ilon Koodi: Dialogisesti Ja Kulttuurisesti Rakentuvat Lasten Ilon Hetket päiväkotiarjessa. ka 2017, 11.