(1)
Hakoköngäs, E.; Sakki, I.; Pirttilä-Backman, A.-M.; Kello, K.; Salapuro, H.-M. Arkaluontoiset ja marginalisoidut aiheet Suomen historian opetuksessa. ka 2019, 13, 36–52.