(1)
Hyvärinen, E.; Metso, P. Yksinäisiä Kiertolaisia Ja kouluyhteisön Asennekasvattajia. Ortodoksisten Uskonnonopettajien Kokemukset opettajantyöstä Ja vähemmistöön Kuulumisesta 1950–2005. k&a 2018, 12, 37–53.