(1)
Hyvärinen, E.; Metso, P. Yksinäisiä Kiertolaisia Ja Kouluyhteisön Asennekasvattajia. Ortodoksisten Uskonnonopettajien Kokemukset Opettajantyöstä Ja Vähemmistöön Kuulumisesta 1950–2005. k&a 2018, 12, 37–53.